Nồi hơi, lò hơi đốt đa nhiên liệu

Nồi hơi, lò hơi đốt đa nhiên liệu

Danh mục:

CTY TNHH LONG HẠ THÀNH
HOTLINE: (123) 456-7890

  • Mô tả

Mô tả

Mã hiệu LDG16/22 LTB15/10 LTB15/25 LTB20/25 LTB25/25
Năng suất sinh hơi (kg/h) 16000 15000 15000 20000 25000
Áp suất làm việc (kG/cm2) 22 10 25 25 25
Nhiệt độ hơi bão hòa (oC) 218 183 225 225 225
Nhiên liệu Dầu
+vụn gỗ
Than
+bã mía
Than
+bã mía
Than
+bã mía
Than
+bã mía