Bình bồn chứa khí CO2, LPG, Nito, Oxi, khí nén

Bình bồn chứa khí CO2, LPG, Nito, Oxi, khí nén

CTY TNHH LONG HẠ THÀNH
HOTLINE: (123) 456-7890

  • Mô tả

Mô tả

1. Bồn chứa Gas (LPG)

Mã hiệu LPG 21/18M(C) LPG 30/18M(C) LPG 33/18M(C) LPG 44/18M(C) LPG 67/18M
(C)
LPG 120/18M(C)
Dung tích  chứa (m3) 21 30 33 44 67 120
Áp suất làm việc (kG/cm2) 18 18 18 18 18 18